За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Успешна реализация на проекта „Час за Европа” ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВАРНА, БУРГАС


-

Успешно продължава реализацията на мащабния обучителен проект „Час за Европа”, който се изпълнява от Синдиката на българските учители в партньорство с фондация „Европейски институт”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз, подпрограма „Жан Моне”.
    След София, Пловдив и Враца, в периода 12-17 ноември 2012 г., се проведоха три двудневни регионални работни срещи в градовете Велико Търново, Варна и Бургас, по време на които бяха обучени над 250 водещи учители, членове на СБУ. Целта е да се подобри капацитетът на българските преподаватели в средното образование да планират и провеждат със своите ученици часове, посветени на Европейския съюз /ЕС/, да се разшири тяхната информираност и компетентност относно институциите и структурите на ЕС, пазара на труда в Европа и евроинтеграцията на страната ни.
   
-


    Присъстващите на обученията във Велико Търново, Варна и Бургас получиха богата информация и взеха участие в дискусии по въпроси, свързани с историята на ЕС и неговите институции след договора от Лисабон, с взаимоотношенията между ЕС и България, европейските програми и възможностите за финансиране, програмите в областта на образованието и младежта, мобилност, източниците на информация за Европейския съюз с правата на гражданите на ЕС и др.
    Янка Такева, председател на Синдиката и Малина Стефанова, експерт по програми и проекти на Европейския съюз откриха работните срещи и представиха проекта „Час за Европа” пред учителите в отделните градове. Сред лекторите бяха и Юлияна Николова - съветник на министър-председателя на България, Милена Караангова, началник отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности” в Центъра за развитие на човешките ресурси, Виктория Баръмова, експерт по европейска интеграция в Европейския съюз. Борислав Мавров, програмен директор на Европейския институт, коментира резултатите от анкетно проучване по темата за ЕС в средните училища на страната. Ясен Спасов, експерт в отдел “Информиране, разпространение, съпътстващи дейности” - Център за развитие на човешките ресурси, сподели акцентите в програмите на ЕС в областта на образованието и младежта, както и мобилността в ЕС.
   
-


    Кулминацията в работните срещи бе проведената дискусия и направените предложения към планираното по проекта помагало в помощ на преподавателите за подготовка на часа за Европа. Работата по групи, организирана от г-жа Такева, осигури обратната връзка, за да получат участниците в тях информация за разширяване и обобщаване на личния опит на всеки от тях.
    Крайната цел на проекта е разработването на учебно помагало „Час за Европа” за преподаване на теми, свързани с Европейския съюз и евроинтеграцията на страната ни, което ще съдържа изчерпателен, актуален и съобразен с нуждите на учителите материал - лекционни теми и практически упражнения за учениците. Помагалото ще се публикува в две версии: за ученици от прогимназиалния етап /от V до VII клас/ и от гимназиалния етап /от VIII до XII клас/. Разработването му е свързано с консултиране на неговото съдържание с учителите, участващи в регионалните срещи. Дейностите по проекта включват в началото на 2013 г. и пилотен „час за Европа” в две столични училища - в 51 СОУ „Елисавета Багряна” и 137 СОУ „Ангел Кънчев”, чиито преподаватели ще се подготвят с помощта на учебното помагало.
    Наред със сериозните теми по проекта „Час за Европа”, гостите и синдикалистите във Велико Търново, Варна и Бургас се запознаха със синдикалните структури и дейностите на Синдиката за образование, наука и култура и с образователната система в Република Македония, представени от Дойчин Цветановски, почетен председател и Весна Недялковска, зам.-председател на македонския синдикат.
    По време на посещенията си в трите града, председателят на СБУ Янка Такева се срещна с кметове и други представители на местната управа, на които бяха представени вижданията на Синдиката по актуални въпроси на системата на средното образование, бяха дискутирани и някои проблеми в съответната община. На специално организирани пресконференции и други срещи г-жа Такева отговори на многобройните въпроси на журналистите.
    В град Велико Търново, в регионалната среща по проекта „Час за Европа” се включиха Ценка Игнатова, директор на дирекция „Образование” на общината и Любка Русева, главен експерт в РИО на МОМН - Велико Търново. Председателят на Синдиката Янка Такева, придружена от Мария Георгиева - председател на ОБКС и областен координатор на СБУ, Велико Търново бяха радушно посрещнати от кмета на града инж. Даниел Панов и неговия екип, работещ в сферата на образованието. В навечерието на Коледните и Новогодишните празници предстои да бъде подписан КТД за община Велико Търново, когато изтича срокът на сега действащия. Ще продължи финансирането на дейности, свързани с участието на учителите в различни квалификационни курсове, в традиционната учителска спартакиада, която СБУ организира за своите членове. Постигната е и договореност на общинско равнище за създаване на политики за погасяване на пътните разходи, не само от целевите средства от Републиканския бюджет, но и чрез дофинансиране от Общината, за да може поне 90% от картите на пътуващите учители да бъдат покрити. Ще се подпомагат и онези училища, които са затруднени в осигуряването на социалните плащания. Става дума за учебните заведения, които не отговарят на условията да бъдат защитени или средищни. Те не могат да бъдат закрити, защото децата няма къде да учат, а и голяма част от родителите няма да ги пуснат да отидат до училището в съседното населено място поради спецификата на етноса, бита, нрави, обичаи, култура. За тези 120 училища в страната, Синдикатът на българските учители настоява към Министерството на образованието, младежта и науката да бъде сформиран специален фонд за подпомагане. Очаква се неговото структуриране да стане до март 2013 г.
    В град Варна при официалното откриване на семинара по проекта „Час за Европа” присъства и областният управител на област с административен център Варна - Коста Базитов. За неговите заслуги и доброто социално партниране като директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и зам.-кмет по образование на морската столица, той беше удостоен от Синдиката на българските учители с пластика „Феникс“.
    Председателят на СБУ Янка Такева връчи на кмета на община Варна Кирил Йорданов приза на Синдиката „Златното перо” и грамота за следовник на Будителите - за доброто социално партньорство със СБУ и подкрепата за варненското образование през годините.
   
-


    Приемайки статуетката, г-н Йорданов изрази своята благодарност - „Вие сте учителката, от която в живота си съм получавал най-много похвали и поощрения”. Това стана по време на срещата с ръководството на община Варна с участието на Веселин Рашев, председател на ОбКС и координатор на СБУ за област Варна, и гостите от Синдиката за образование, наука и култура в Македония, на която бяха обсъдени проблемите на образованието в морската ни столица. На разискване бяха подложени още доходите на учителите и на други заети в образователната система. Кметът на Варна информира председателя на Синдиката на българските учители за социалните придобивки, които ползват работещите в сферата на общинското образование. Г-н Йорданов изрази готовност на 28 декември т. г. да подпише Колективния трудов договор за средното образование в общината, без да отстъпва от постигнатите договорености до момента.
    В Бургас в регионалната среща участваха Севдалина Турманова, зам.-областен управител на област Бургас, Виолета Илиева - началник РИО на МОМН, Бургас, Веселина Таралова - директор на дирекция "Образование и демографски въпроси" на общината, партньори от Съюза на работодателите в града с председател Мариана Стефанова. Г-жа Такева се срещна и с членовете на бургаската секция на помощник-директорите към СБУ, на която бяха обсъдени поставени от тях проблеми. Председателят на Синдиката пое ангажимент под неин патронаж да бъде организиран в началото на следващата година квалификационен семинар по тема, избрана от членовете на бургаската секция на помощник-директорите.
    Таня ЛЕОНИДОВА
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©