За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Днес 07 януари 2013 г., в Министерството на образованието младежта и науката, се проведе първото за 2013 г., заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.
    Участие в него взеха представители на - Министерството на образованието младежта и науката; Синдиката на българските учители; Сдружението на директорите в средното образование в Република България; Съюза на работодателите в системата на народната просвета; Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа; Независимия учителски синдикат; и Българската асоциация на частните училища.
    Заседанието бе ръководено лично от Министъра на образованието младежта и науката, проф. д-р Сергей Игнатов.
    На заседанието бяха взети следните важни решения:
   
    1. Минималните основни заплати в системата на средното образование да се увеличат чрез изменение в Наредбата за Работните заплати, от 01.01.2013 г., както следва:
    • Директор на училище, детска градина и обслужващо звено - 660 лв.
    • Помощник-директор - 610 лв.
    • Младши учител, младши възпитател - 500 лв.
    • Старши учител, старши възпитател - 535 лв.
    • Главен учител, главен възпитател - 570 лв.
   
    2. Повишението на ЕРС в Бюджет 2013 да се изразходва единствено и само за повишение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на народната просвета и същите да се увеличат с не по-малко от 8 %.
   
    На зададените от г-жа Янка Такева, въпроси бяха получени отговори от Главния секретар на МОМН - г-н Красимир Вълчев и от Зам. министъра на МОМН - г-жа Милена Дамянова, а именно:
    • Главният секретар на МОМН, г-н Вълчев, отговори, че общинските училища в България са приключили успешно 2012 г. с разплащането на заплати и социални осигуровки. Проблемна остава единствено община Сатовча, където има училища с малък брой ученици и непълни паралелки.
    • Зам. министърът на МОМН, г-жа Дамянова, отговори относно атестацията на педагогическите специалисти и изграждането на портфолио на учителя, и подчерта, че процеса е финализиран и ще бъде дискутиран при изработване на стандарт за педагогическите специалисти, като пое ангажимент да даде интервю във вестник „Учителско дело”.
    От Ръководството на СБУ
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©