За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   За отговорностите на синдикалния актив и персонализиране грижата към всеки един член

На 1 февруари т.г. в град Банкя се проведе обучение на новоизбраните председатели на общински координационни съвети от страната по трудовоправни, организационни и професионални теми.
       Поставени бяха основни въпроси, свързани със синдикалната дейност и нормативната база, касаеща системата на средното образование. Обучението се водеше от Роза Костова, експерт-юрист „Трудовоправна защита” в Централата на СБУ. Участниците в обучението бяха запознати с политиките на СБУ за устойчиво развитие на системата, свързани с отстояване сигурността и стабилността на работните места; с промените в Устава на СБУ; с Кодекса на труда и наредбите, свързани с трудовоправните и осигурителни отношения. Роза Костова постави акцент върху основните предизвикателства и приоритети в работата на новоизбраните председатели на общински координационни съвети, свързани с информационното осигуряване, организационното укрепване, развитието на социалния диалог на всички нива, доброто познаване на законовата уредба, надграждането на лидерски умения и персонализиране грижите за оказване на професионална помощ на всеки синдикален член. Експерт-юристът от Централата на СБУ отдели специално внимание на: ролята на председателите на ОбКС на СБУ за осъществяването на абонамента на в. „Учителско дело”; редовното провеждане на събрания и воденето на документация, както и на ефективно предоставяне на информация до синдикалните организации. Подчертано бе също, че на сайта на Синдиката на българските учители на адрес www.sbubg.info, по всяко време могат да намерят актуални новини и информация. Изчерпателно бе отговорено на всички конкретно поставени въпроси от организационен характер. Ето какво споделиха част от участниците в обучението за своята отговорна работа:
   


    Василка Узунова, председател на ОбКС на СБУ – район „Младост”, гр. София: Всички обучения, организирани от Синдиката на българските учители, са жизнено необходими, защото благодарение на тях ние ставаме по-компетентни, за да отстояваме ефективно професионалните интереси на колегите и да им оказваме адекватна подкрепа и съдействие. Преди година и половина бях избрана за председател на Общинския координационен съвет на столичния район „Младост”. Благодаря за доверието, което колегите ми гласуваха на отчетно-изборната конференция. Продължавам добрите практики в синдикалната работа, които бяха утвърдени от предишното ръководство в лицето на Кунка Монова и Цецка Кръстева. Най-важното за мен е да увеличим броя на членуващите и всеки един от колегите да усети, че е значим и заслужава необходимото внимание и уважение. Гордея се, че за кратко време успяхме да изградим още една нова синдикална организация в столичното ОДЗ № 64. В моята работа се стремя да бъда максимално толерантна, отговорна, да изслушвам и подкрепям колегите. Синдикализмът е кауза, която изисква усилен труд, доверие и активно социално партньорство. Доброто познаване на всички новости в нормативните документи е задължително. Благодарна съм на експертите от СБУ, които ни оказват помощ и подкрепа в това отношение. Редовно провеждаме общински синдикални срещи, на които обсъждаме въпроси, свързани с доброто информационно осигуряване, стабилността и числения ръст на нашите структури. Всички организации в район „Младост” имат редовен абонамент за вестник „Учителско дело”, поддържат информационни табла, на които оповестяват новостите.
   


    Ели Докузанова, председател на ОбКС на СБУ – район „Възраждане”, гр. София: За организационната култура и синдикалната дейност научавам много от обучителните семинари, организирани от Синдиката. До този момент съм била председател на синдикалната организация в Националния дворец на децата. Сега благодарение на днешното обучение научавам нови неща, които изискват много усилия и още по-целенасочена и качествена работа. Мотивирана съм да се развивам и да разширявам своите компетентности така, че да бъда максимално полезна на синдикалните членове от район „Възраждане”. От месец януари, като новоизбран председател на общински координационен съвет, трябва да насоча усилия в посока на: ползотворно социално партниране на всички нива; ефективно информационно осигуряване на синдикалните членове и информиране за политиките на СБУ с получени писма и ключови публикации от в. ”Учителско дело”. Обучението за мен бе безкрайно полезно по отношение на изграждането на контакт с колеги, които имат повече опит, а също така и с ръководството на Синдиката.
   
   


    Яна Маринова, председател на ОбКС на СБУ – община Сунгурларе: За мен, като новоизбран председател от пет месеца, обучението, което организира СБУ, беше много полезно. Важно е да знаем, че можем да разчитаме на опита, подкрепата и самочувствието, които ни дава Синдикатът. Моята цел е да докажа, че наистина мога да се справя със синдикалната работа. Сега, когато навлизам в тази нова материя, откривам, че това е една изключително отговорна дейност, изискваща да се раздаваш докрай. Когато човек е много добър педагог, обича децата и непрекъснато се усъвършенства в професията, непременно ще се справи и със социалното партньорство. Първите си стъпки в синдикалната дейност насочих към постигането на конструктивен социален диалог на ниво община. Ние партнираме много добре с кмета на общината д-р Георги Кенов и може да се похвалим с това, че започнахме преговори за сключване на КТД на ниво община. Имаме амбицията да договорим нови придобивки и повече средства за надграждаща и поддържаща квалификация за колегите.
    Материала подготви Димитринка ХРИСТОВА
   
   
   
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©