За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   "Верен и перспективен подход" - проф. д.п.н. Любомир Ст. Георгиев

Приветствам позицията на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование относно обективната необходимост, залегнала в чл. 8, ал.1 на проекта за Закон за предучилищното и училищно образование, от задължително предучилищно образование на децата от 4 годишна възраст (в.”Учителско дело” бр. 2 – 21. 01. 2013 г.). Позицията е израз на компетентност и социална отговорност.
    Заслужава да бъде изразена и признателност към държавното ръководство, което в условията на всеобща в света икономическа криза е успяло да осигури потребните средства за осъществяване на задължително предучилищно образование у нас от по-ранна възраст.
    Освен двата съществени мотиви, на които Отрасловият съвет основава свята позиция, а именно:
    1.“Децата от възможно най-ранна възраст да придобият умения, навици за екипност за живот в общност с други различни от тях самите и семейството хора” и
    2.“Ранното приобщаване чрез общност по-широка от семейната среда предполага и възприемане и спазване на нормите на обществения живот”, бих прибавил и още няколко:
    3. По-ранното организирано включване на децата в богатство от достъпна дейности осигурява извисяване ръста на психическото им развитие. И това е така, защото психическото развитие е резултат от достойнствата на процеса на социализиране, а те зависят както от семейството, така и от обоснованата по съдържание и методи система на предучилищна учебно възпитателна работа. Не бива да се забравя, че пропуснатото време в психическото развитие на децата не може да се компенсира в бъдеще.
    4. Организираното и плодотворно извисяване на психическото развитие на децата във възрасти, които са особено подходящи (сензитивни) за високи постижения е важно и перспективно за личността и за Родината, Това налага и оправдава тази цел да бъде приоритетна в съвременния век.
    5. Хуманно и полезно за младите поколения у нас е да им се гарантира равнопоставеност във възможностите за психическо развитие и на тази основа по-добри шансове за напредване в знанието и опита, в бъдещото им социално осъществяване
    6. По-високите равнища на психическа извисеност на младите поколения позволяват да се постигне по-добро съотвествие на системата на образованието у нас с потребностите и изискванията на новото столетие.
    7. Откриват се перспективи страната ни да заема по-престижни места в иновационните процеси в света.
    Вместо да се колебаем как да постъпим, наложително е да отправим нашата енергия към осмисляне, планиране, организиране и реализиране на възможностите, които ни се предоставят, да превърнем в дела верния и перспективен подход.
    проф. д.п.н. Любомир Ст. Георгиев
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©