За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   СБУ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
   
    Изх.№123/29.01.2013г.
   
    ДО
    Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ,
    ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
    МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
   
    Уважаеми г-н Дянков,
    Във връзка с провеждане на референдума на 27.01.2013г. в училищата и детските градини, в които бяха разположени изборни секции, са извършени разходи от бюджетите на учебните заведения за отопление, осветление, вода, телефони, възнаграждение на персонала за извънреден труд в почивни дни и др. На база на направени разчети от учебни заведения от цялата страна, тези разходи надхвърлят 6 милиона лева.
    Ето защо най-настоятелно Ви моля бюджетите на учебните заведения да бъдат целево компенсирани съобразно направените разходи по време на референдума до края на първото тримесечие на 2013г., най-малкото защото средства от делегираните бюджети на училищата не трябва да се разходват за политически прояви.
    За да не се повтори същата ситуация и по време на предстоящите тази година парламентарни избори Ви предлагаме в бъдеще да финансирате МОМН с реални целеви средства за разходи, свързани с обезпечаване работата на изборните секции в учебните заведения.
   
    Уважаеми г-н Дянков,
   
    Използвам случая да Ви уведомя, че СБУ не приема изразеното становище на МФ за промените в Наредба 1 за работните заплати на заетите в средното образование, касаещи § 2.
    Дълбоко убедена във Вашето добронамерено отношение към българското образование, Ви моля за среща с Вас, на която да обсъдим спорния текст.
    С уважение,
    Председател: /П/
    (д.ик.н. Янка Такева)
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©