За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Писмо на СБУ до г-жа Милена Дамянова - зам.-министър МОМН Изх.№157/06.02.2013г.


    ДО
    Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
    ЗАМ.-МИНИСТЪР НА
    ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
    И НАУКАТА
    СОФИЯ
   
   
    УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМ.-МИНИСТЪР,
   
    На проведеното на 1 и 2 февруари 2013 г. в гр. Банкя обучение на председатели на общински координационни съвети на СБУ, много от нашите членове поставиха сериозно въпроса за системно нарушаване от страна на директори на училищата на постигнатото споразумение за работното време на педагогическите специалисти, съгл. чл. 37 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г.
    Считаме, че не е нормално все още да има директори на училища, които издевателстват над учителите и ги задължават да стоят по 8-9 часа в училищните сгради. Всички сме на ясно, че качественото изпълнение на преподавателската работа е немислимо без ефективна и задълбочена подготовка и самоподготовка. Когато обаче работодателят не е осигурил нормални условия за това, включващи работно място, което да е достатъчно обособено за качествена самоподготовка – с наличие и достъп до специализирана професионална литература, компютърна и офис техника, интернет връзка, добри санитарно-хигиенни условия с възможност за краткотрайни почивки и възстановяване от психическото напрежение, то съвсем логично е самоподготовката да се осъщестява извън сградата на училището в интерес на нейното ефективно реализиране.
   
    Уважаема госпожо Дамянова,
    Синдикатът на българските учители изразява своята сериозна тревога от действията на някои директори по отношение работното време на учителите и настояваме незабавно да разпоредите на регионалните инспекторати по образованието да извършат тематична проверка в училищата по спазването на чл. 37 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г.
    Молим, съгласно чл. 406 от КТ, своевременно да бъдем уведомени за резултатите от проверката.
   
   
    С уважение,
   
   
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
    /д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА/
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©