За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Писмо на СБУ до г-жа Милена Дамянова - зам.-министър МОМН Изх.№168/06.02.2013г.


    ДО
    Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
    ЗАМ. - МИНИСТЪР НА
    ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
    НАУКАТА
   
   
   
    УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМ. - МИНИСТЪР,
   
    Силно съм разтревожена и възмутена от некоректното и непрофесионално писмо, което сте изпратили до Регионалните инспекторати по образование в страната, а инспекторатите са изпратили до директорите на учебни заведения, във връзка с писмо на Синдиката на българските учители с Изх.№157/06.02.2013г.
    Моля да коригирате текста на Вашето писмо, както и приложената таблица, и да получите информация, отговаряща на нашето запитване.
    Молим, съгласно чл.406 от КТ, своевременно да бъдем уведомени за резултатите от проверката.
   
    С уважение,
   
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
    /д.ик.н. Янка Такева/
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©