За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Съвместна декларация на КНСБ, КТ "Подкрепа" и БСК относно актуалната обществено-икономическа обстановка и необходимостта от конкретни стъпки за преодоляване на възникналата криза

ДО
    Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
    ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    РЪКОВОДСТВАТА НА
    ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ
    СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
    СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
   
    СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
   
    Водени от разбирането, че постигането на обществените цели минава през диалог и рационални решения,
    Убедени, че българският народ протестира срещу наложения през последните 23 години политически модел, обрекъл икономиката на неконкурентоспособност, а населението – на бедност,
    В качеството си на национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите,
    Като отчитаме заложените в действащата Конституция на РБ процедури и срокове за свикване на Велико народно събрание и изработване на нова Конституция,
    ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ ЗА:
    1. Формиране на Служебно правителство и провеждане на избори за Народно събрание в максимално кратък срок.
    2. Служебното правителство да гарантира:
    • Икономическата и социална стабилност на страната,
    • Успешни преговори с Европейската комисия за условията за финансиране на България по новата бюджетна рамка 2014-2020 г.,
    • Провеждането на честни и прозрачни избори.
    3. Политическите сили и представителите на гражданското общество, в т.ч. национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, да подпишат Обществен договор, с гарант Президента на Р България, за:
    • Основните принципи на нова Конституция и съгласие за свикване на Велико народно събрание;
    • Възлагане на Народното събрание, в срок до края на 2013 г., да разработи проект за нова Конституция и да свика Велико народно събрание за нейното приемане.
    4. Новата Конституция да постави основите на нов политически модел, базиран на:
    • Разширяване и гарантиране на основните права на гражданите;
    • Гражданско участие при формирането и контрола на националните цели, управленските действия и разходването на публичните средства.
    5. Преосмисляне на призивите в публичното пространство за национализация на частни компании, което е негативен сигнал за демократичното развитие на България. Смяната на частния монопол с държавен не решава проблема – решението е в ръцете на държавата, която трябва да създаде правила и да следи за тяхното спазване.
    Общественият договор за нова Конституция, незабавните промени в законодателството преди разпускането на настоящото Народно събрание, гарантиращи ефективна защита на потребителите на монополни услуги, и прилагането на компенсаторни мерки за доходите, ще доведат до успокояване на обществото.
    Декларираме нашата готовност да съдействаме за постигане на горепосочените цели според експертните си възможности и дадените ни от законодателството на страната правомощия и отговорности.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©