За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   СБУ проведе обучение за съставяне и приемане нa бюджета нa системата за средното образование за 2013 г.

Синдикатът на българските учители организира семинарни обучения на учители, директори, счетоводители и синдикални ръководства на СБУ на тема: „Съставяне и приемане бюджета на средното образование за 2013 г.”
    Семинарните обучения се проведоха на:
    - 15 февруари 2013 г. в гр. Пловдив с участието на общините към областите в: Благоевград, Бургас, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Столична община, София-област, Хасково и Ямбол;
    - 22 февруари 2013 г. в гр. Плевен с участието на общините към областите в: Варна, В. Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен.
    Като лектори в обученията участваха: г-жа Мариана Мотева, държавен експерт в дирекция „Финансиране на общините” в МФ и г-жа Дима Коцева, началник отдел в дирекция „Финанси” на Министерството на образованието, младежта и науката.
    Участниците в обучението бяха запознати с нормативната уредба за делегираните бюджети през 2013 г. и новите акценти при планирането на бюджета на учебните звена и изпълнението му за 2013 г.
    Лекторите акцентуваха на задължението на директорите на учебните звена: По-ясно да се дефинират целите и приоритетите за развитието на учебното звено за бюджетната година и ресурсното им осигуряване; За прозрачността, информираността и публичността при разходването на средствата по делегираните бюджети; Да се спазва изискването за публикуване на интернет страницата си утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му;
    Беше подчертано, че по сигнали на Синдиката на българските учители за проявена некоректност от страна на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, Министерството на образованието, младежта и науката е направило проверки в не малък брой учебни звена и общини и е предприело мерки за отстраняване на допуснатите нарушения.
    Бяха дискутирани теми свързани с: Начина на разработването и прилагането на формули за разпределение на средствата по съответните дейности; Социалния диалог и сътрудничество и Анекса към КТД от 28.06.2013 г.; Вътрешните правила за работна заплата и увеличението на работните заплати от 01.01.2013 г.; Финансовия контрол и санкциите.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©