За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В XXI ВЕК”

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В XXI ВЕК”
    135 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност
    Фондация „Устойчиво развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално движение “Русофили”, Форум „България – Русия”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският културно-информационен център, Съюз на приятелите на България – Москва, СОК „Камчия” ЕАД, ГАУ „МЦДСОО”, МОО „СОДО” с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и Посолството на Руската Федерация в Република България организират за учебната 2012/2013 г. Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век”
    Мото на конкурса: 135 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност.
    Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации - на български и руски език в три възрастови групи I-IV клас, V-VIII клас, IX-XII клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави. Неразделна част от конкурса е викторината, посветена на юбилея.
    Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век” на фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът у децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и страните от ОНД.
    Участниците в конкурса могат да участват с избрана от тях подтема в следните насоки:
    - Минало, настояще, бъдеще на сътрудничеството;
    - Общи славянски корени, славянска писменост, православие, духовен обмен и контакти;
    - 135 години от Освобождението на България.
    - Сътрудничество между България, Русия, държавите от ОНД и други държави в областта на културата, образованието, спорта, икономиката, науката, иновациите и др. аспекти;
    - Връзки между децата и детските организации.
    Цел на конкурса
    - Да стимулира интереса на учениците за запознаване, издирване и проучване на историята и настоящето на дружбата между народите;
    - Да се укрепват традиционните за българския народ българо–руски връзки и отношения и връзките с другите народи;
    - Да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между братски народи, взаимопомощ, сътрудничество и всестранен обмен в съвременното информационно общество;
    - Чрез средствата на изкуството да се стимулира творческата изява на учениците.
    Условия за провеждане на конкурса
    Участието в конкурса е индивидуално.
    В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.
    За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон/.
    Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.
    Учениците могат да използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.
    Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.
    Учениците, желаещи да се включат във викторината, могат да изпратят отговори на приложените въпроси, като изразят и личното си мнение по тях.
    Викторината "135 години от Руско-турската война (1877 - 1878 г.) и Освобождението на България” се провежда в рамките на Международния конкурс "Заедно вXXI век". Участниците ще се състезават помежду си, като въпросите ще бъдат общи за всички. Разработките се изпращат по електронната поща fond.u_r_b@abv.bg и ще бъдат оценявани в зависимост от следните критерии:
    - Задълбоченото познаване и излагане на фактите, на събитията;
    - Личното отношение към изложението и оригинален подход;
    - Използването на широк кръг от литературни източници.
    Въпроси
    1. Причини, цели и подготовка на Руско-турската война (1877 - 1878 г.). Руската и световната общественост в защита на българите.
    2. Начало и ход на Руско-турската освободителна война.
    3. Битката при Плевен и значението й за изхода на войната.
    4. Шипченската епопея.
    5. Боевете по време на Руско-турската освободителна война във Вашия роден край.
    6. Участието на българите в Руско-турската освободителна война. Българско опълчение.
    7. Участието на руски генерали и други изтъкнати личности на Руската империя във войната.
    8. Краят на войната и последиците от нея.
    9. Възстановяване на българската държавност.
    10. Паметниците на признателност към освободителите на българска земя.
    11. Произведения на литературата и другите изкуства, посветени на тези исторически събития.
    Най-добре представилите се участници от различните страни ще се състезават помежду си на заключителна викторина, която ще се проведе през лятото на 2013 г. в СОК "Камчия" пред компетентно (международно) жури.
    Организация на конкурса
    За участие в конкурса, творбите се изпращат до 15 април 2013 г. в Националния организационен комитет на адрес:
    МКДЦ „Дом на Москва в София”
    За конкурса „Заедно в ХХІ век”
    Ул. „Г. С. Раковски” № 92, офис 1
    1000 гр. София
    Република България
    Отговорите на въпросите за викторината се изпращат на електронен адрес: fond.u_r_b@abv.bg
    Телефони за връзка с организационния комитет:
    Фондация „Устойчиво развитие за България” тел./факс: ++359- 02-9800425, моб. тел.++359- 896719620, E-mail: fond.u_r_b@abv.bg
    СОК “Камчия” ЕАД ++359-02-9584973
    Национален дворец на децата:++359- 02 9202317
    Сдружение на приятелите на Русия:++359- 02 9446319
    Вестник „Учителско дело”:++359-02 9813528
    Всички творби за участие да бъдат придружени със следните данни: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя. Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.
    Награди
    Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РИО на МОМН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците „Учителско дело”, „Русия днес”, „Жарава” и на сайта на НДД, МКДЦ „Дом на Москва в София”, РКИЦ. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.
    Организационен комитет
    1. Станка Шопова - председател на фондация „Устойчиво развитие за България” - Председател на организационния комитет; 2. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители; 3. Виктор Баженов - директор на Руския културно-информационен център; 4. Геновева Черкезова - главен експерт в Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на Министерство на образованието, младежта и науката; 5. Татяна Досева - директор на Националния дворец на децата; 6. Марина Дадикозян - председател на Федерация „Съюз на Съотечествениците”; 7. Боряна Илиева – главен секретар на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД; 8. Любомир Коларов - председател на Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”; 9. Борис Громов - директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва в София”; 10. Светлана Шаренкова - председател на Форум „България - Русия”; 11. Скъпидар Николов - Национално движение “Русофили”; 12. Веска Груева - секретар на Централния съвет на Българския антифашистки съюз; 13. Доц. Емилия Лазарова - историк; 14. Проф. Стоян Домусчиев - художник и преподавател в Националната художествена академия; 15. Доц. Цветана Ралева - преподавател в катедра „Руски език” в СУ „Св. Климент Охридски”
    От ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©