За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Обучение на синдикалния актив в община Петрич
    На 15 и 16 март в град Мелник се проведе обучение на председатели и секретари на основни организации на СБУ от община Петрич във връзка със съставянето и приемането на бюджетите в системата на средното образование за 2013 г. Водещи-лектори на обучението бяха Красимир Попов - зам.-председател на СБУ, Емануил Манолов - председател на РС на КНСБ – Благоевград и Бонка Ичкова - Областен координатор на СБУ за Благоевградска област.
    В експозето си зам.-председателят на СБУ Красимир Попов акцентира на актуалните задачи, които стоят пред Синдиката в настоящия момент. След като запозна присъстващите с изпълнението на Бюджет 2012 на национално равнище, Красимир Попов направи подробен анализ на средствата в Бюджет 2013. Той запозна обучаемите с приетите нормативни документи за увеличението на учителските заплати от 01.01.2013 г. и коментира конкретни процедури за тяхното прилагане в учебните заведения, свързани с правомощията на синдикалните организации. В изказването си Красимир Попов постави акцент върху някои значими и актуални трудово-правни, професионални и организационни въпроси, които трябва да бъдат решени на ниво учебно заведение.
    Цонко Манчев - председател на ОбКС на СБУ в град Петрич, информира председателите на синдикални организации за изпълнението на бюджет 2012 за образование в община Петрич и запозна колегите си с Бюджет 2013 и приложението му по отношение на новите учителски заплати на общинско равнище.
    Председателят на областната структура на КНСБ Емануил Манолов говори за програмите, които КНСБ реализира.
    По време на дискусиите на следващия ден бяха разгледани практически казуси. Всеки от присъстващите постави пред лекторите наболели въпроси и получи конкретно решение. Обсъдена беше и възможността за поредица от срещи на областния координатор Бонка Ичкова и експерти на КНСБ с колективите на училищата и детските градини в община Петрич.
    Цонко МАНЧЕВ – председател на ОбКС на СБУ, гр. Петрич
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©