За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   „Наставничеството на младите учители” - работно ателие в гр. Хисаря
    На 23 март т.г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители участва в работно ателие „Наставничеството на младите учители”, което се проведе от 21 до 24 март т.г. в град Хисаря. Тази иновативна форма на обучение е в изпълнение на политиките на Синдиката за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес в учебните заведения, за привличане и задържане на младите учители в професията.
    Целта на обучението е да се удовлетвори конкретна образователна и практическа потребност. В рамките на ателието, участниците работят с преподавателя и обменят опит помежду си, като създават продукт, който намира бързо и пряко приложение в училище. Това може да бъде проект, стратегия, план, програма или нещо друго, в зависимост от конкретните нужди. Работното ателие създава възможност да се коцептуализира и оцени собствения опит, който да се преосмисли творчески и да се адаптира към съответното училище, както и научното познание да се мултиплицира в училищната общност.
    Лидер на ателието бе доц. д-р Божидара Кривирадева, ръководител на катедра „Теория на възпитанието” към Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с наставничеството - понятие, концепции, форми и етапи на осъществяване; Възрастните като учащи се, специфични особености на младите възрастни като учащи се; Взаимодействие между младите учители и наставниците; Кой може да бъде наставник на младия учител в училището и специфични умения и знания за изпълнението на наставническата функция; Организационна култура на училището - ценности, символи, ритуали, процедури на комуникация, типове организационна култура; Ръководство и лидерство в класната стая - планиране на урока, реализиране, активност на учениците, мотивация за учене; Изграждане на добър микроклимат в класната стая; Специфика на подготовката на часа; Ръководство на обучението – мотивация и стил за учене; Индивидуалната работа, възможности за диагностика на класа, характеризиране на основните типове роли; Родителите като партньори в процеса на обучение и др. Участниците в работното ателие се включваха в дискусии, в игри и други интерактивни форми, което направи обучението не само полезно, ефективно, но и привлекателно за тях.
    В работното ателие „Наставничеството на младите учители” в гр. Хисаря участваха 21 човека – главни и старши учители, директори и пом.-директори от градовете София, Пловдив и Стара Загора. Сред тях бяха и членовете на ИК на СБУ и областните координатори Петранка Калоферова - Пловдив и Иван Поров - Стара Загора.
    УД
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©