За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   С Ъ О Б Щ Е Н И Е
    На 17 май 2013 г., по искане на Синдиката на българските учители, се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред:
    1. Информация от Министерството на образованието, младежта и науката за изпълнение на Aнекса към Колективния трудов договор за системата на народната просвета, отнасящ се до увеличение на работните заплати.
    2. Анализ на причините да не бъдат достигнати 8% увеличение на работните заплати в група училища и детски градини и обсъждане на предложения за тяхното подпомагане
    Заседанието се ръководи от г-жа Мариана Банчева, заместник- министър на образованието, младежта и науката.
    3. Разни
   
    Взеха се следните решения:
   
    1. Да се извърши контролна проверка от началниците на РИО на МОМН и социалните партньори за изпълнение на препоръките от констативните протоколи към онези директори на учебни заведения и детски градини, които не са изпълнили Анекса към КТД за увеличение на индивидуалните работни заплати с не по-малко от 8%.
   
    2. Директорите, които не са изработили, не са актуализирали и не са съгласували със социалните партньори ВПРЗ до края на м.май т.г. да приведат същите в съответствие с нормативните актове.
   
    3. На всеки 6 месеца социалните партньори и МОМН да извършват превантивен контрол за изпълнението на КТД, ВПРЗ и Правилника за вътрешния трудов ред в учебните заведения.
   
    4. МОМН да разработи съвременна методология за ВПРЗ.
   
    5. Министърът на образованието, младежта и науката с писмо до началниците на регионалните инспекторати на образованието, а чрез тях до директорите на учебните звена, да даде конкретни указания във връзка с изпълнението на чл.37 от КТД от 28.06.2012г. за работното време с цел учителят да избира самостоятелно мястото за самоподготовката си.
   
   
   
   
    ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СБУ
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©