За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   НОВА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Считано от 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена ще се извършват от Министерството на образованието и науката (МОН).
   
    До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР.
   
    Тъй като новата услуга, която МОН ще извършва, е административна по своя характер, със заповед на министъра на образованието и науката бе определена комисия, която в съответствие със Закона за държавните такси и приложимото национално законодателство да определи размера на таксата за издаване на удостоверение APOSTILLE.
   
    Определеният от Комисията размер на таксата за предоставяне на административна услуга по издаване на удостоверение APOSTILLE е 15 лв. (петнадесет лева).
   
    Промените са във връзка с Постановление на Министерския съвет № 126 от 23 май 2013 г. (обн., ДВ, бр.48 от 31.05.2013 г.).
    31 май 2013
    Сайт на МОН
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©