За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   За усъвършенстване и модернизиране на образователната системаНа 26 юни т.г. в Големия салон на БАН в столицата се проведе научно-практическа конференция на тема „Преход към модерно образование”, с организатори Българската академия на науките, Синдиката на българските учители, Обществената Европейска академия за иновации, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
    Форумът бе израз на междуинституционално сътрудничество по въпроси, свързани с новите политики в образователната сфера и прилаганите европейски практики за развитие и утвърждаване на качествено и модерно образование у нас. Разгледани бяха основни проблеми на съвременното взаимодействие на науката, образованието и практиката, както и ролята на новата педагогика, с новата методология, които ще дадат възможност за адекватно използване на информационно-комуникационните технологии в образованието и обучението, в контекста на Стратегията на Европейския съюз за учене през целия живот. Акцент бе поставен върху съществени проблеми в организацията и управлението на образованието на всички равнища.
   

Конференцията бе открита от акад. Дамян Дамянов - зам.-председател на Българска академия на науките. В работата на научния форум взеха участие: акад. проф. Асен Богданов - почетен професор в Peninsula Institure – Калифорния, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р Теодора Узунова от Обществената европейска академия за иновации, проф. д-р Кольо Рамчев – преподавател по практическа и икономическа психология; доц. Стойчо Симов – председател на Контролния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, д-р Вера Ганчева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, както и представители на научните среди, учители, изявени столични директори и синдикални активисти на СБУ от София. Подробна информация за представените доклади, свързани с модернизирането и развитието на образователната система – очаквайте в брой 25 на вестник „Учителско дело”.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©