За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ВАЖНО!

Днес, 27 юни 2013г. в Министерство на образованието и науката ще се проведе Отраслов съвет за тристранно сътрудничество, на който Синдикатът на българските учители ще връчи официално на Проф.д-р Анелия Клисарова, своите искания, публикувани във вестник „Учителско дело” брой 17/06.05.2013г. и качени на сайта на СБУ.
    Исканията на СБУ вече са изпратени до председателите на парламентарните комисии и представените политически партии в Народното събрание.
    Изпълнителният комитет на СБУ със всички средства ще защитава изпълнението им.
   
    1. Училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка да бъдат основен приоритет на Правителството чрез мерки и политики, включени в законите за държавния бюджет от 2014 до 2017 г. и други нормативни актове, касаещи образованието.
    2. До края на 2013г., след допълнително обсъждане, Народното събрание да приеме Закон за предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование.
    3. Да се разшири обхватът на защитените училища чрез промяна на критериите, разработени от МОН.
    4. Да се криминализира насилието върху учителите с промяна на Наказателния кодекс.
    5. В Държавния бюджет за 2014 г. да се осигурят стипендии за обучението на студенти в педагогическите факултети на университетите и създаване на финансови стимули за задържане на младите учители.
    6. В Държавния бюджет за 2014 г. да се определи увеличаване на Единния разходен стандарт за финансиране на дете и ученик с 18 %.
    7. Ежегодно увеличение на работните заплати на персонала в системата на средното образование с не по-малко от 14 %.
    8. При увеличение на минималната работна заплата необходимите средства за системата на средното образование да се осигуряват целево от Републиканския бюджет.
    9. В Държавния бюджет за 2014 г. да се определи Единен разходен стандарт за извънучилищната дейност в размер на 100 лв. на ученик.
    10. В Държавния бюджет за 2014 г. да се определят средства за квалификация на учителите, не по-малко от 1,2 на сто от годишните средства за заплата на персонала в системата на образованието.
    11. Ежегодно да се осигуряват целеви средства в размер на не по- малко от 95 млн. лв. за допълнително трудово възнаграждение на персонала зает в системата на предучилищното и училищното образование: за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за началото на учебната година и за Коледа.
    12. Преразглеждане и обсъждане на проекта на Закона за професионално образование и обучение с цел :
    • Въвеждане на минимални изисквания към предприятия, предлагащи места за професионално образование и обучение въз основа на ползите за тях с цел мотивиране за предлагане на места за качествено професионално обучение съобразно технологичния процес.
    • Въвеждане на гъвкави форми за влизане и излизане в и от образователната система и надграждане на знания, умения и компетентности чрез дистанционни форми, модулно и интернат базирано, вечерно, задочно и комбинирано обучение.
    13. Да се осигурят целеви средства от републиканския бюджет за 2014 в размер на 42 милиона лева за националните програми за развитие на средното образование.
    14. Правилата за определяне на работните заплати на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена да станат неразделна част от Наредбата за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.
    15. Въвеждане на четиригодишен мандат за длъжността „Директор” на училище и на детска градина.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©