За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г.
   
    за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
   
    МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
   
    ПОСТАНОВИ:
   
    Член единствен. Определя еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. в размер 250 лв.
   
    Заключителни разпоредби
   
    § 1. Отменя се Постановление № 118 на Министерския съвет от 2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. (ДВ, бр. 48 от 2013 г.).
   
    § 2. Постановлението се приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца.
   
    За министър-председател:
   
    Зинаида Златанова
   
    За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©