За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Дискусия във Враца по проблемите на преждевременното отпадане от образователната системаНа 23 септември в конферентната зала на Търговско-промишлената палата в град Враца се състоя първата регионална кръгла маса на тема: „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система, инициирана от Икономическия и социален съвет на Република България /ИСС/.
    „Ранното отпадане от училище е един значим проблем по отношение на икономическите, социалните и обществените последици, а също и фактор, допринасящ за нарастване на безработицата, бедността и социалното изключване“ – каза проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет на Република България /ИСС/ при откриването на форума.
    Участие в дискусията взеха: д.ик.н Янка Такева – председател на СБУ и член на ИСС /III-група/, Кирчо Атанасов – съветник на министърна на образованието и науката, Иван Даков - зам.-областен управител на област Враца, Галина Евденова – началник на Регионален инспекторат по образованието - Враца, Емилия Бонева – областен координатор на СБУ за региона, Невена Илиева – представител на Държавната агенция за закрила на детето, членове на ИСС, представители на регионалните структури на МТСП, кметове на общини, директори и учители от учебните заведения в област Враца. Тази кръгла маса бележи старта на серия дебати, които ИСС ще проведе в страната по актуални проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция отпадането от училище, задържане на децата в класната стая и трудовата реализация на преждевременно отпадналите от образователната система. През 2012 г. в становище ИСС представи анализ на проблема за ранното отпадане от училище и предложи мерки за решаването му, като препоръча разработването на национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образование до нива под 10 %. С приетата резолюция по „Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)”, ИСС прави важна стъпка за решаването на този проблем и отправя конкретни предложения към МОН.
    Подробности за събитието, споделените добри практики от Врачанския регион за задържане на децата в училище, както и за необходимостта от прилагането на гъвкави и навремеменни политики и мерки на национално, областно и училищно ниво за превенция на ранното отпадане - четете в брой 28 на в. „Учителско дело“.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©