За Синдиката на българските учители


Кратка история
Организационна структура
Председател
Членство
Издания
КонтактиАктуална информация

Дейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходОрганизационна структура   Синдикатът на българските учители /СБУ/

Е учреден на 13 и 14 март 1990 година. Основен член е на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Интернационала на образованието. Правоприемник и продължител е на най-добрите традиции на организираното учителско синдикално движение в България.

За годините на своето съществуване Синдикатът на българските учители се утвърди като най-голямото в страната професионално обединение на работещите в средното образование.

Изграден на широкодемократични принципи, той има тристепенна структура: организации в детските градини, училища и обслужващи звена, общински координационни съвети на СБУ във всяка община, централни ръководни и контролни органи.

Синдикатът на българските учители постига основните си цели чрез:

  • Отстояване на свои платформи, програми, становища, позиции, искания и др. по социално-икономически, трудовоправни и професионални проблеми.
  • Преговори, колективни трудови договори, споразумения и др.
  • Социално-икономическа, трудовоправна и професионална защита на синдикалните членове.
  • Предложения за промени на нормативни актове, управленчески решения и действия, с които се накърняват законните права и интереси на синдикалните членове
  • Всички форми на синдикален протест, съгласно действащото законодателство: протестни писма, декларации, публични събрания, митинги, демонстрации, шествия и др., и като крайно средство - стачка.

Към изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители има изградени: Обществен научен съвет, Обществен родителски съвет и Обществен ученически съвет.

Синдикатът на българските учители е юридическо лице, със свой печат, емблема и знаме. Седалището на СБУ в гр. София е неговата централа с адрес: София 1000, ул. "Ген. Паренсов" № 11


Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©