Тази функция Ви дава възможност да ни изпратите писмо на адрес: sbu_centrala@abv.bg
За да изпратите писмото, попълнете всички полета!
Писмо с некоректни данни за подателя се игнорира!
Име на подателя:

от училище:

в гр.(с.):

E-mail на подателя:

Текст на писмото