За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Промени в Кодекса на труда

В Държавен вестник - бр.2 от 06.01.2009г. са публикувани изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В чл. 19 ал.4 се допълва с текст, че за учителски стаж по смисъла за наредбата се признава и „осигурителен стаж, положен след 01.01.2009г. на длъжност „педагог” или „възпитател” в домовете за медико – социални грижи за деца и в детските ясли”.
    С направеното изменение се изпълни отдавнашно искане на Синдиката на българските учители за признаване на учителски стаж за споменатите длъжности, при назначаването на които се изисква педагогическа правоспособност.
    В Държавен вестник бр.7 от 27.01.2009 са публикувани промени в Правилника за приложение на Закона за народната просвета. Промените касаят няколко различни области:
    • екипите за комплексно педагогическо оценяване преди 1 клас,
    • откриване, преобразуване и закриване на училища, детски градини и обслужващи звена,
    • формите за проверка и оценка на знанията,
    • изпитите за повишаване на оценката след последния гимназиален клас и др.
    От съществено значение са промените в чл. 12, според които срокът за подаване към МОН за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена се променя от 31 март на 31 май. В същото време според чл.12, ал.7, когато съществува намаляване на броя на децата и учениците под нормативно определения минимум или преустановяване на учебния процес поради липса на ученици, такива предложения се приемат целогодишно.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©