За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Заседание на Отрасловия съвет

На 23 декември 2009 г. в Министерството на образованието, младежта и науката се състоя последното за календарната година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То бе ръководено от зам.-министър Милка Коджабашиева, в него взе участие и главният секретар на МОМН Красимир Вълчев.

Заседание на Отраслов съвет


    Социалните партньори направиха обстоен анализ на досегашната си съвместна дейност в Отрасловия съвет, на взетите и изпълнени решения за финансовото и нормативно обезпечаване на системата. Дадоха положителна оценка на постигнатото в конструктивен диалог и се договориха и занапред да продължат вече утвърдената ползотворна политика в тази насока.
    По време на заседанието, председателят на СБУ Янка Такева настоя, за да няма огорчени колеги в навечерието на празниците, ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката да продължи разговорите си с Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, и да се търсят всички възможни варианти, включително и отпускане на допълнителен финансов ресурс, за изплащането на 12-та заплата и за получаването на допълнително материално стимулиране на работещите в професионалните гимназии на подчинение на МЗХ.
    Тя изказа становището на СБУ, че като цяло трябва да се преосмисли политиката по статуса на тези професионални гимназии и те да станат подведомствени на МОМН, тъй като през годините Министерството на земеделието се доказва като недобър техен стопанин.
    По време на заседанието Янка Такева съобщи, че при водените разговори с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и със зам.-министър Христина Митрева във връзка с проучването на обществените нагласи за повишаване на възрастта за пенсиониране, е поставила въпроса, че е важно да се вземе решение по-ранното пенсиониране по Учителския пенсионен фонд да става възможно не три /както сега/, а пет години по - рано само по желание на правоимащите, за да се запази смисълът на фонда, доказал успешното си функциониране през годините.
    Председателят на СБУ Янка Такева направи следните предложения:
    - На следващото заседание на Отрасловия съвет да участват представители на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и Министерството на финансите, с които да се обсъдят редица актуални проблеми, засягащи общините.
    - В Отрасловия съвет да бъде разгледано указанието за прилагането на делегираните бюджети през 2010 г.
    - В началото на новата календарна година да бъде направен задълбочен анализ на базата на досегашното прилагане на системата на делегираните бюджети - с постигнатите положителни резултати, с най-често допусканите грешки, слабости и със съответните препоръки за усъвършенстване.
    - МОМН да изготви и представи на заседание на Отраслов съвет подробен отчет за изминалата 2009 г., относно финансовото обезпечаване - работните заплати и социалните плащания, нормативното осигуряване и управлението на системата през годината.
    - МОМН да подготви чрез регионалните инспекторати по образованието справка по прилагането на модула „Кариерно развитие” - как се въвежда, къде и защо има забавяне.
    - За 2010 г. МОМН и Министерството на финансите да разработят съвместни политики за своевременно подаване на субсидиите към първостепенните и второстепенните разпоредители, които да гарантират спокойното функциониране на системата на образованието в условията на задълбочилата се икономическа криза.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©