За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ДЕКЛАРАЦИЯ на Изпълнителния комитет и Националния стачен комитет на Синдиката на българските учители

ДЕКЛАРАЦИЯ
    на Изпълнителния комитет и Националния стачен комитет
    на Синдиката на българските учители
   
    В качеството си на национално отговорна организация на учителите и работещите в системата на средното образование в Република България,
    Като отчитаме като положителни:
    • трипартитното сътрудничество, основано на добрия социален диалог и постиженията в колективното трудово договаряне в отрасъл средно образование;
    • политиките в областта на образованието и ученето през целия живот са изведени като основен приоритет за 2014г.;
    • предвиденият нов механизъм за допълнително финансиране в размер на 100 милиона лева в системата на образованието;
    • изключването на разходите за предучилищна подготовка и училищно образование от обхвата на действие на чл.56 от Проекта на Закона за държавния бюджет за 2014г.;
    • осигуряването на допълнителни средства за подкрепа на малки училища и детски градини , за стимулиране и задържане на педагогическите кадри в образованието;
    • предоставянето на 9,4 млн. лева от правителството на средства от централния бюджет за 2013г. за допълнително финансиране на училищата, детските градини и обслужващите звена, в които не е достигнато увеличение на възнаграждението на персонала от 8% към 31.08.2013г., спрямо 31.12.2012г.;
   
    Изразяваме нашата загриженост и тревога:
    • Единните разходни стандарти за издръжка на дете/ученик продължават да са ниски.
    • Не са предвидени достатъчно средства за целодневната организация на учебния процес.
    • Не са гарантирани средства за издръжката на извънучилищните звена – УСШ, МУЦТПО, ЦРД, ОДК.
    • Заплатите на учителите продължават да са несъизмерими в съотвествие с нормативната база, поради недостиг на средства.
    • Управлението на системата продължава да е прекалено авторитарно, бумащината се задълбочава и се ограничава творческия характер на учителския труд.
    Ето защо, ние, работещите в системата на средното образование в Република България, членове на Синдиката на българските учители, категорично заявяваме нашите
    ИСКАНИЯ
    • Образователната система да работи със 100% от определените средства за общи разходи в средното образование.
    • Увеличаване на заплатите за работещите в училища, детските градини, и извънучилищни образователни звена от 01.01.2014г. с не по - малко от 10%.
    • Определяне на Единни разходни стандарти за издръжка на дете/ученик в УСШ, МУЦТПО, ЦРД, ОДК.
    • Определените средства в Бюджет 2014г. за осигуряване на целовневна организация на учебния ден в училищата да бъдат осигурени на 100%.
    • Със 100 % да бъдат осигурени средствата за националните програми, които целево се финансират от Републиканския бюджет 2014г.
    • Министърът на образованието от 01.01.2014г. да започне процедура за подписване на нов Колективен трудов договор и промяна на Наредбата за работните заплати, с цел тяхното увеличаване
    В тази връзка, и с надежда да бъдат удовлетворени тези искания, солидарно подкрепяме чисто синдикалните протестни действия, организирани от КНСБ и нейните структури.
    Декларираме нашата готовност да съдействаме за постигане на горепосочените искания, съобразно дадените ни от законодателството на страната правомощия и отговорности.
    София
    20 ноември 2013 г.
   
    Зам. - председател на НСК:
    Весела Мирчева - Игликина
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©