За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Какво реши Отрасловият съвет

На 27 юни 2013 г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.
      


    В началото на първото за мандата на новото ръководство на МОН заседание на Отрасловия съвет, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, връчи официално исканията на СБУ на проф.д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката. Исканията са публикувани в брой 17/06.05.2013 г. на вестник „Учителско дело”, качени са на сайта на СБУ и вече са изпратени до председателите на парламентарните комисии и представените политически партии в 42-ро Народното събрание.
    В заседанието взеха участие представители на всички социални партньори. В експертната група на СБУ, която бе ръководена от д.ик.н. Янка Такева, участваха Красимир Попов, заместник-председател на СБУ и Гиго Йорданов и Иван Кънчев, главни експерти в Централата на Синдиката. Министерството на образованието и науката бе представлявано от министър проф.д-р Анелия Клисарова, заместник-министрите доц. Атанаска Тенева и Мукаддес Налбант, Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, директори на дирекции и експерти.
    Министър Анелия Клисарова в своето встъпително слово очерта основните приоритети в работата на МОН, като акцентира върху необоримостта до края на 2013 г. да бъдат приети изключително важните за системата на образованието закони за предучилищното и училищно образование и за професионалното образование. Тя изрази категоричната си убеденост, че МОН и социалните партньори заедно, прозрачно и ефективно ще защитават интересите на учителите, учениците и институциите.
    Заседанието, което бе ръководено от Мукаддес Налбант, която е ресорният за социалния диалог заместник-министър, премина при следния дневен ред:
    1. Информация за осигуряване на допълнителни финансови средства за увеличение на работните заплати на учителите в учебните заведения, в които единните разходни стандарти не достигаха за увеличение от 01.01.2013 г.
    2. Дейностите на МОН по подготовка за новата учебна година.
    3. Проект на Закон за професионалното образование. “Програма “Учене през целия живот”. Валидиране.
    4. Разни.
   
    По време на заседанието бяха взети следните решения:
    - До 5 юли т.г. да бъде изготвено и изпратено до министър-председателя доц. Пламен Орешарски и до министъра на финансите доц. Петър Чобанов писмо с обосновани мотиви за отпускане на целеви средства за осигуряване увеличението на работните заплати на персонала в училищата и детските градини, които не са обезпечили това увеличение поради недостиг и липса на средства.
    - До 5 юли, във връзка с отпускането на еднократната помощ за първокласници в размер на 250 лв., Отрасловият съвет реши да бъдат разработени критерии, които да дават гаранция и контрол, че децата, получили такава помощ, целогодишно ще посещават училище. Писмо с разработените критерий да бъде изпратено до г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика.
    - При бъдещи промени в Закона за обществените поръчки, МОН да се постави изискване процедурите за възлагане на обществени поръчки, засягащи ремонтите в учебните заведения, да бъдат провеждани през март-април, което да осигури възможност същите да приключват до 31 август.
    - Да бъде възстановено изработването в началото на всяка учебна година от страна на МОН на Правила за организация на учебната година в учебните заведения. Правилата за учебната 2013/2014 г. да бъдат подготвени не по-късно от края на месец юли и доведени до знанието на регионалните инспекторати, на директорите и на всички учители.
    - Да бъде създадена работна група за изработване на новия Закон за професионалното образование. Прието бе и предложението на СБУ да бъде възстановена Дирекция “Професионално образование” в МОН.
    - Приети бяха и предложения за създаване на обществено-консултативни съвети към Регионалните инспекторати по образование, както и да бъде актуализиран правилника за провеждане на заседанията на Отрасловия съвет.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©